Nowsheen Altaf

The buried groom (A Poem in Kashmiri)

The buried groom (A Poem in Kashmiri)

Gulaab poashan maali karnawith Izban souzas izban trawith Samawaaras dazwin tyongal trawith Maasan wanwin huìr sanmbraawith Pophan hyund shahzad mahraaz banith Maaji azz thawmitch shirin sajawith Beni dastaaras chooni jarith Chooni mahraazas gyooor karith Bouy noori mahrazas phirì phirì wichhit Yaarav doastav naaz lalnaewith Mahrean gulab aerkì chhai aab sheerith Noorì husnas hoor sormì saaz […]